COE mampu kembalikan kecemerlangan sains, teknologi, inovasi

KUALA LUMPUR: Penubuhan Pusat Kecemerlangan (COE) sempena Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019, mampu mengembalikan kegemilangan dan kecemerlangan Islam dalam bidang sains, teknologi dan inovasi.

COE bakal menggabungkan kumpulan pakar daripada universiti terkemuka, makmal penyelidikan dan korporat dari negara Islam.